Валута
BGN
  • EUR
  • BGN
  • CZK
  • HUF
ДОБРЕ ДОШЛИ В ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН НА ЯНА АД - БЪЛГАРСКИЯТ ПРОИЗВОДИТЕЛ НА ХАВЛИИ И ХАЛАТИ, ПУЛОВЕРИ И ТРИКОТАЖ
ДОБРЕ ДОШЛИ В ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН НА ЯНА АД - БЪЛГАРСКИЯТ ПРОИЗВОДИТЕЛ НА ХАВЛИИ И ХАЛАТИ, ПУЛОВЕРИ И ТРИКОТАЖ

Право на рекламация и връщане на закупена стока


7.1. Съгласно чл.50 от Закона за защита на потребителите (ЗЗП), потребителят има право да се откаже от получените стоки (от сключения договор за продажба от разстояние), без да посочва причина, без да дължи обезщетение или неустойка и без да заплаща никакви разходи, с изключение на разходите, предвидени за него в чл. 54, ал. 3 и чл. 55 от ЗЗП в 14-дневен срок от датата на: приемане на стоките от потребителя или от трето лице, различно от превозвача и посочено от потребителя, или когато потребителят е поръчал много стоки с една поръчка, които се доставят отделно, считано от датата, на която потребителят или трето лице, различно от превозвача и посочено от потребителя, е влязло във владение на последните стоки.

7.2. Информация относно правото на отказ от Договора (допълнение 7 към член 47, параграф 4 от ЗЗП) стандартни инструкции за отказ:

Право на отказ от Договора от разстояние или извън търговския обект.

Имате право да се откажете от настоящия договор, без да посочвате причини, в рамките на 14 дни.

Срокът за отказ е 14 (четиринадесет) дни от датата, на която вие или трето лице, различно от превозвача и посочено от вас, сте влезли във владение на стоките или в случай на договор, съгласно който потребителят поръчва много стоки с една поръчка, които се доставят отделно: датата, на която вие или трето лице, различно от превозвача и посочено от вас, сте влезли във владение на последните стоки. За да упражните правото си на отказ, трябва да ни уведомите за вашето име, географски адрес и, ако има такива, телефонен номер, номер на факс и имейл адрес, както и за решението си да се откажете от договора с недвусмислено изявление, като писмо, изпратено по пощата, факс или електронна поща. Можете да използвате приложения стандартен формуляр за отказ, но това не е задължително. Можете да попълните и подадете по електронен път приложения стандартен формуляр за отказ или друго недвусмислено заявление за отказ на нашия уебсайт https://shop.yanabg.com Ако използвате тази опция, ние незабавно ще ви изпратим на траен носител - по електронна поща, съобщение, потвърждаващо получаването на отказа. За да спазите срока за отказ, е достатъчно да изпратите съобщението си относно упражняването на правото на отказ преди изтичането на срока за отказ.

Действие на отказ. Ако се откажете от настоящия договор, ние ще ви възстановим всички плащания, които сме получили от вас, с изключение на разходите за извършената от Вас доставка (допълнителните разходи, свързани с избрания от Вас начин на доставка, различен от най-евтиния стандартен начин на доставка, предлаган от нас чрез куриерската услуга на "Спиди", също се считат за изключение), без неоправдано забавяне и във всички случаи не по-късно от 14 дни, считано от датата, на която сте ни информирали за решението си да се откажете от настоящия договор. Ние ще възстановим дължимата сума по банков път, след като ни предоставите три имена и ибан; имаме право да забавим възстановяването, докато не получим стоките обратно или докато не ни предоставите доказателство, че сте изпратили обратно стоките, което от двете събития се е случило по-рано. Очакваме от вас да ни изпратите или върнете стоките без неоправдано забавяне, във вида и състоянието, в които са ви били изпратени от нас и във всеки случай не по-късно от 14 (четиринадесет) дни след деня, в който сте ни информирали за отказа си от настоящия договор. Срокът се счита за спазен, ако ни изпратите стоките обратно преди изтичането на 14-дневния срок. Вие трябва да поемете преките разходи по връщането на стоките. Единствено Вие носите отговорност за намаляването на стойността на стоките или тяхната пълна амортизация в резултат на тестването им и/или използването им, различно от необходимото за установяване на тяхното естество и характеристики.

7.3. Формуляр за кандидатстване за упражняване на правото на отказ от Договора от разстояние можете да намерите тук.

7.4. Потребителят има право на жалба в съответствие със Закона за защита на потребителите. При упражняване на правото си на рекламация потребителят представя стоката във вида и състоянието, в което е изпратена, както и касова бележка и/или фактура /ако е издадена такава/; протоколи, актове или други документи, установяващи несъответствието на стоката с договореното; както и други документи, установяващи рекламацията по основание и размер. Ако тези изисквания не са изпълнени, доставчикът не е длъжен да удовлетвори жалбата на потребителя. Когато стоките не отговарят на сключения договор за продажба от разстояние, продавачът е длъжен да ги приведе в съответствие с договора. Привеждането на стоките в съответствие с Договора за продажба следва да се извърши в срок от 1 /един/ месец, считано от датата на подаване на рекламацията от страна на потребителя.

7.5. В случай на разваляне на договора или рекламация, потребителят е длъжен да положи усилия за защита на стоките до връщането им на доставчика. Потребителят се задължава да положи усилия да върне стоките във вида и състоянието, в които са му били изпратени от доставчика.

7.6. Стоки с персонализирани елементи (надпис, бродерия или печат) се считат за поръчки по поръчка и не подлежат на връщане или замяна, освен в случаите, когато един от факторите, необходими за рекламация: нарушена цялост или замърсяване.

7.7. Всички транспортни и всякакви други разходи по връщането на стоката са изцяло за сметка на Потребителя. До връщането на стоката от Потребителя на доставчика рискът от случайна загуба или повреда се поема изцяло от Потребителя. Потребителят поема разходите по връщането на стоките и ги заплаща съгласно съответните тарифи, ценови листи и др. на съответния куриер или други фирми, които е избрал да използва за връщането.

7.8. При връщане или оплакване от стоката, потребителят следва да я изпрати обратно на имейл адреса на доставчика:  online.shop@yanabg.euФормуляр за връщане можете да намерите тук.Линк към сайта на Комисията за защита на потребителите тук.Можете да върнете или замените стоки в рамките на 14 дни, ако отговаряте на следните условия::Стоките не са в повреден търговски вид (не трябва да бъдат разкъсани, надраскани, използвани, носени, измити).

Не е счупен поради злоупотреба.

Запазени оригинални опаковки и аксесоари, ако има такива.

Куриерските разходи се заплащат от Клиента.

Стоката се връща заедно с разписката и попълнения формуляр за рекламация.Някои стоки не подлежат на рекламация – като например стоки, за които клиентът предварително е бил предупреден за несъответствие, както и стоки, за които условията на експлоатация, посочени на опаковката от производителя. Поръчаните по поръчка стоки с размери, предоставени от клиента, не могат да бъдат върнати, Потребителят носи отговорност за подадените размери.Лице, което е трето лице при получаване на пратката и не е основен платец за нея, няма право на рекламация. В случай на видим дефект или несъответствие на стоките, в момента на получаване, третата страна може да ги откаже или да ги поеме на своя отговорност. В случай, че приеме такава пратка и не предяви претенциите си пред куриера, клиентът губи правото си на рекламация.Shop.yanabg.com  приема стоки за връщане само с куриерска фирма СПИДИ.При спазване на всички условия, описани по-горе, след получаване на стоката, платената сума за продукта ще бъде възстановена в рамките на 20 дни по банков път. За целта се нуждаем от информация за банковата сметка (ибан), по която ще бъде върната сумата, както и името на Титуляра.