Валута
BGN
  • EUR
  • BGN
  • CZK
  • HUF
ДОБРЕ ДОШЛИ В ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН НА ЯНА АД - БЪЛГАРСКИЯТ ПРОИЗВОДИТЕЛ НА ХАВЛИИ И ХАЛАТИ, ПУЛОВЕРИ И ТРИКОТАЖ
ДОБРЕ ДОШЛИ В ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН НА ЯНА АД - БЪЛГАРСКИЯТ ПРОИЗВОДИТЕЛ НА ХАВЛИИ И ХАЛАТИ, ПУЛОВЕРИ И ТРИКОТАЖ

ФОРМУЛЯР ЗА ПРАВО НА ОТКАЗ ОТ ДОГОВОР ОТ РАЗСТОЯНИЕ

 

 

 

 Може да изтеглите формуляра от тук:   Упражняване право на отказ.pdf

 

 

 

 

ФОРМУЛЯР ЗА УПРАЖНЯВАНЕ ПРАВО НА ОТКАЗ

 

До ЯНА АД

 

гр. Панагюрище, ул. "Братя Дейкови" №2 ,  

 

ЕИК  102004258

 

С настоящото уведомявам, че се отказвам от сключения от мен договор за покупка на следните стоки/услуги:

 

..................................................................................................................................................

 

.................................................................................................................................................. /описание на продукта/

 

Стоката е поръчана на ......................

 

Стоката е получена на ...................... /посочва се датата на получаване от потребителя/

 

.................................................................................../Име на потребителя/

 

Гр./с......................................................................... /Адрес на потребителя/

 

................................................................................./Банкова сметка на потребителя 

 

.................................................................................. 

 

...................                                                                             ..................................

/Дата/                                                                                  /Подпис на потребителя/

 

Потребителят има право в срок от 14 дни да се откаже безусловно от договор от разстояние или от договор извън търговския обект, без да заплаща каквито и да е разходи, с изключение на тези за доставка.

14-дневният срок започва да тече от датата на:

  •  сключване на договора – при договор за услуги;
  •  приемане на стоките от потребителя или от трето лице, различно от превозвача

В рамките на 14 дни след заявеното желание за отказ от договора потребителят следва да върне стоката на търговеца. В срок от 14 дни, считано от датата, на която е бил уведомен за решението на потребителя да се откаже от договора, търговецът възстановява всички суми, получени от потребителя, с изключение на тези за доставка.